Samboerskap og ekteskap

I 2009 ble noen grupper av samboere likestilt med ektefeller i forhold til arv, ved et nytt kapittel 3 A i arveloven. Fortsatt er det imidlertid store juridiske forskjeller mellom samboere og gifte i lovgivningen. Arveretten for samboere er i arveloven i utgangspunktet avgrenset til samboere som har, har hatt eller venter barn sammen. Likedan er retten til å sitte i uskiftet bo avgrenset til samboere som har, har hatt eller venter barn sammen.  Samboere uten felles barn må dermed eventuelt sikre hverandre gjennom å opprette testamente dersom de ønsker at gjenlevende samboer skal motta arv fra den av samboerne som faller fra først. Dette kan selvsagt ha stor økonomisk og praktisk betydning for gjenlevende samboer. 

Når det gjelder økonomisk oppgjør ved endt samliv så foreligger det ingen lov som fastsetter regler for skiftet for samboere, slik det gjør for ektefeller gjennom ekteskapsloven. Økonomiske oppgjør mellom samboere kan derfor bli ganske annerledes enn man kanskje hadde tenkt. Det er i mangel av lovgivning sterkt å anbefale at samboere inngår en samboerkontrakt. Gjennom en samboerkontrakt kan man regulere hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles ved samlivsbrudd.

Vi bistår jevnlig i tvister om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, og med opprettelse av testamenter og samboerkontrakter.