Tildelt konsesjon i utlendingssaker

Advokat Thomas Urdshals er fra juli 2016 tildelt tjenestekonsesjon fra UDI som advokat i asylsaker. En ser frem til å arbeide mer innenfor dette rettsområdet som er preget av å stå i en internasjonal kontekst.