Privatpersoner – kr 1 200 - 1 400 eks.mva. , 1 500 - 1 750  inkl.mva.
Næring – kr 1 500 – 1800+25% mva

I alle saker foretas det en vurdering når saken avsluttes om salæret er rimelig sett i forhold til utført arbeid, sakens viktighet og kompleksitet m.v.

Rettshjelpsforsikring – Mange har tegnet rettshjelpsforsikring. Dette er typisk inkludert i boligforsikring eller innboforsikring. Vi ber om å få opplyst om du som klient har forsikringer som kan tenkes å dekke vår bistand.

Fri rettshjelp – Dekkes av staten, normalt med egenandel. Se egen fane.

Standardpriser

  • Testamente - kr 2 500 inkl.mva
  • Samboeravtale – kr 3 750 inkl.mva
  • Ektepakt – kr 3 125 inkl.mva

 Standardprisene gjelder dokumentutarbeidelse etter en samtale, uten behov for særlige vurderinger/tilpasninger. Utover dette påløper normal timepris.