Privatpersoner – kr 1 500 -1750  inkl.mva.
Næring – kr 1 500 – 1800+25% mva

I alle saker foretas det en totalvurdering til slutt for å se om salæret er rimelig sett i forhold til utført arbeid, sakens viktighet, kompleksitet m.v.

Forsikring – Mange har tegnet rettshjelpsforsikring (typisk inkludert i f.eks villaforsikring eller innboforsikring). Vi ber om å få opplyst om du som klient har forsikringer som kan tenkes å dekke vår bistand.

Fri rettshjelp – Dekkes av staten, evt. med egenandel. Se egen fane.

Standardpriser

  • Testamente - kr 2 500 inkl.mva
  • Samboeravtale – kr 3 750 inkl.mva
  • Ektepakt – kr 3 125 inkl.mva

 Standardprisene gjelder dokument utarbeidelse etter en samtale, uten behov for særlige vurderinger/tilpasninger. Utover dette påløper normal timepris.