Privatpersoner – kr 1 500 - 1 800 eks.mva. , 1 875 - 2 250  inkl.mva.
Næring – kr 2 000 + 25% mva

I alle saker foretas det en vurdering når saken avsluttes om salæret er rimelig sett i forhold til utført arbeid, sakens viktighet og kompleksitet m.v.

Rettshjelpsforsikring – Mange har tegnet rettshjelpsforsikring. Dette er typisk inkludert i boligforsikring eller innboforsikring. Jeg ber om å få opplyst om du som klient har forsikringer som kan tenkes å dekke min bistand.

Fri rettshjelp – Dekkes av staten, normalt med egenandel. Se egen fane.

Standardpriser

  • Testamente - kr 3 000 inkl.mva

  • Samboeravtale – kr 4 000 inkl.mva

  • Ektepakt – kr 4 000 inkl.mva

Standardprisene gjelder dokumentutarbeidelse etter en samtale, uten behov for særlige vurderinger/tilpasninger. Utover dette påløper normal timepris.