Vi gir bistand  innenfor de fleste sentrale rettsområder, herunder:

 • Familierett - Felleseieskifte, fast bosted, samvær og foreldreansvar for barn
 • Arverett og dødsbo - skifte av dødsbo, bistand i arvetvister, testamenter
 • Fast eiendoms rettsforhold - mangler ved boliger, prisavslag og  heving, rettigheter, byggesaker og ekspropriasjon
 • Kontraktsrett/avtalerett - kontraktsutarbeidelse og bistand i tvister vedrørende kontrakter
 • Erstatningsrett og forsikringstvister
 • Arbeidsrett - oppsigelse, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse
 • Strafferett - forsvareroppdrag og bistandsadvokat
 • Utlendingsrett - klager på vedtak fra UDI og UNE, familiegjenforening, statsborgerskap
 • Selskapsrett
 • Barnevern
 • Forvaltningsrett - klager på offentlige vedtak innenfor ulike områder, rådgivning
 • Insolvens og bobehandling
 • Prosedyre