Vi gir bistand innenfor de fleste sentrale rettsområder, herunder:

 • Arverett, skifte og familierett - Felleseieskifte, fast bosted, samvær og foreldreansvar, dødsboskifte, testamente
 • Fast eiendoms rettsforhold - byggesaker, mangelssaker, prisavslag, heving, rettigheter/servitutter, ekspropriasjon
 • Kontraktsrett/avtalerett - kontraktsutarbeidelse og vurdering, heving, prisavslag og erstatning 
 • Offentlig forvaltning - klage på offentlige vedtak
 • Erstatning og forsikring
 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett - oppsigelse, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse
 • Strafferett - forsvareroppdrag og bistandsadvokat
 • Utlendingsrett - klager på vedtak fra UDI og UNE, familiegjenforening, statsborgerskap, omgjøringsbegjæringer m.v.
 • Barnevern
 • Insolvens og bobehandling
 • Prosedyre