IMG_20180730_145549549.jpg

Advokatene Lunde & Co yter juridisk bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår våre klienter med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Vi legger vekt på god kommunikasjon med våre klienter og å yte solid juridisk håndverk.

Foruten bred erfaring fra advokatvirksomhet har vi også erfaring fra offentlig forvaltning, privat næringsorganisasjon og styreverv.

Dersom du kan ha behov for juridisk bistand er du velkommen til å ta kontakt via e-post, telefon eller kontaktskjema. 

Navn *
Navn