Advokatene Lunde & Co yter juridisk bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår våre klienter med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Kontoret består pr i dag av adv. Morten A. Lunde og adv. Thomas Urdshals. Foruten erfaring fra advokatvirksomhet har vi også erfaring fra offentlig forvaltning og privat næringsorganisasjon, som kan være nyttig.

Dersom du har behov for juridisk bistand kan du ta kontakt for en innledende samtale. Vi vil gjøre en vurdering av hva vi kan bistå med og avtale videre bistand om du ønsker det.