Jeg gir bistand  innenfor de fleste sentrale rettsområder til privatpersoner og bedrifter:

 • Familierett - Felleseieskifte, fast bosted, samvær og foreldreansvar for barn

 • Arverett - skifte av dødsbo, bistand i arvetvister, utarbeidelse av testamenter

 • Fast eiendom - mangler ved boliger, prisavslag og heving, rettigheter, byggesaker og ekspropriasjon

 • Kontraktsrett - kontraktsutarbeidelse og bistand i tvister vedrørende kontrakter

 • Arbeidsrett - oppsigelse, avskjed, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse

 • Strafferett - oppdrag som forsvarer

 • Bistandsadvokat

 • Selskapsrett

 • Barnevern

 • Forvaltningsrett - klager på offentlige vedtak, rådgivning

 • Insolvens og bobehandling

 • Prosedyre