2018-10-17 17.58.24.jpg

Morten A. Lunde

Advokat     

Morten A. Lunde har arbeidet som advokat siden 1992. Tidligere erfaring fra kommunal forvaltning, privat næringsorganisasjon og skatteetaten.